Klubben er glad for alt den støtte og opbakning den får.